2020-05-06

ვითარება 6 მაისისთვის

ჩავრთეთ ბილაინის მაღალი ხარისხის პირდაპირი არხი

მესიჯების გასაგზავად აუცილებელია სათაურების აქტივაცია
შეგიძლიათ ისარგებლოთ იმ სიკეთეებით, რითაც ცნობილია smsoffice.ge
 • ნომრებთან მესიჯების 100% მიტანა
 • ქართული მესიჯის ზომა მაქს 1000 სიმბოლო
 • ლათინური მესიჯის ზომა მაქს 1000 სიმბოლო
 • მესიჯების მიტანის სტატისტიკა განახლდება მყისიერად

2020-05-05

ვითარება 5 მაისისთვის

საგანგებო მდგომარეობის გამო მობილურმა ოპერატორებმა შეცვალეს სათაურების ავტორიზაციის წესი. ითხოვენ სათაურების ხელახალ ავტორიზაციას.

ნებისმიერი სახელით მესიჯის გაგზავნა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მობილური ოპერატორების მიერ მისი ავტორიზაციის შემდეგ, რასაც სჭირდება 2-3 დღე მათი მხრიდან.

ამჟამად შეზღუდულია ყველა სათაურით გაგზავნა, რომელიც არ არის აქტიური. გთხოვთ, გადაამოწმოთ თქვენი სათაურები. თუ არააქტიურია, გამოგვიგზავნეთ აქტივაციის განაცხადი.

გაითვალისწინეთ, მესიჯების გაგზავნას შეძლებთ მხოლოდ ისეთი სათაურებით, რომლებიც ემთხვევა თქვენი კომპანიის სახელს ან ვებ გვერდის მისამართს.
ზოგადი სახელებით, როგორიცაა მაგალითად "Fasdakleba" ან "Kuradgeba" ამჟამად მესიჯების გაგზავნას ვერ შეძლებთ.

გთხოვთ, წაშალოთ არასაჭირო სათაურები, დატოვოთ მხოლოდ ისეთი, რომელიც აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ პირობებს და შემდეგ მოითხოვოთ ავტორიზაცია.

2020-04-25

ვითარება 25 აპრილისათვის

მესიჯები კვლავ იგზავნება სარეზერვო არხით.
მესიჯების გაგზავნისას მოქმედებს შემდეგი პირობები:
 • 3 საათიან მონაკვეთში იგივე ნომერთან განმეორებით გაგზავნილი ზუსტად მსგავსი ტექსტი ნომერთან არ მივა
 • მესიჯები შესაძლოა ადრესატთან მივიდეს SMSOFFICE სათაურით
 • ქართული მესიჯის ზომა მაქს 320 სიმბოლო
 • ლათინური მესიჯის ზომა მაქს 480 სიმბოლო
 • მესიჯების მიტანის სტატისტიკა განახლდება ყოველ 1 წუთში

2020-04-23

ვითარება 23 აპრილისათვის

ავამუშავეთ მიტანილი მესიჯების სტატისტიკა.
მესიჯების გაგზავნიდან 1 წუშთი უკვე შეძლებთ მიტანილი მესიჯების სტატისტიკის ნახვას.

მესიჯები კვლავ იგზავნება სარეზერვო არხით.
მესიჯების გაგზავნისას მოქმედებს შემდეგი პირობები:
 • მესიჯები შესაძლოა ადრესატთან მივიდეს SMSOFFICE სათაურით
 • ქართული მესიჯის ზომა მაქს 320 სიმბოლო
 • ლათინური მესიჯის ზომა მაქს 480 სიმბოლო
 • მესიჯების მიტანის სტატისტიკა განახლდება ყოველ 1 წუთში

2020-04-22

ვითარება 22 აპრილისათვის

მესიჯები კვლავ იგზავნება სარეზერვო არხით.


მესიჯების გაგზავნისას მოქმედებს შემდეგი პირობები:

 1. მესიჯები შესაძლოა ადრესატთან მივიდეს SMSOFFICE სათაურით
 2. ქართული მესიჯის ზომა მაქს 320 სიმბოლო
 3. ლათინური მესიჯის ზომა მაქს 480 სიმბოლო
 4. ვერ ვაახლებთ მესიჯის სტატუსებს. ამის გამო ყველა მესიჯის სტატუსი იქნება "გზაშია"

2020-04-14

არააქტიური სათაურები შეიზღუდა

არაქტიური სათაურებით მესიჯების გაგზავნა შეიზღუდა!

მობილური ოპერატორები ითხოვენ ვაცნობოთ რომელ სათაურებს იყენებენ ჩვენი კლიენტები და ხელახალ ავტორიზაციას უკეთებენ ამ სათაურებს.

ავტორიზაციამდე შეუძლებელი იქნება კონკრეტული სათაურით მესიჯის გაგზავნა.

ჩვენ მიწოდებული გვაქვს ყველა სათაური, რომლითაც ჩვენი კლიენტები სარგებლობენ და ველოდებით მათგან ავტორიზაციას. ავტორიზაცია ხდება ნაწილ-ნაწილ და გაწელილია დროში.

ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ გავაკეთეთ ასე - არაავტორიზებული სათაურები იგზავნებოდა სათაურით SMSOFFICE, რომ არ დაბლოკილიყო ეს მესიჯები.

დღეს ოპერატორებმა მოგვთხოვეს, რომ აღარ გავგზავნოთ სხვადასხვა კომპანიების მესიჯები SMSOFFICE სათაურით.

გთხოვთ, გაითვალოსწინოთ. არ გაგზავნოთ მესიჯები არაავტორიზებული სათაურით. დაელოდეთ სათაურის ავტორიზაციას.

სათაურის სტატუსი სანახავად ნახეთ სათაურების გვერდი.
თითოეული სათაურის გასწვრივ "სტატუსი" სვეტში გამოჩნდება მიმდინარე სტატუსი

გაგზავნის პირობები 14 აპრილისთვის

მესიჯები კვლავ იგზავნება სარეზერვო არხით.


მესიჯების გაგზავნისას მოქმედებს შემდეგი პირობები:

 1. მესიჯები შესაძლოა ადრესატთან მივიდეს SMSOFFICE სათაურით
 2. ქართული მესიჯის ზომა მაქს 320 სიმბოლო
 3. ლათინური მესიჯის ზომა მაქს 480 სიმბოლო
 4. ვერ ვაახლებთ მესიჯის სტატუსებს. ამის გამო ყველა მესიჯის სტატუსი იქნება "გზაშია"

ვითარება 6 მაისისთვის

ჩავრთეთ ბილაინის მაღალი ხარისხის პირდაპირი არხი მესიჯების გასაგზავად აუცილებელია სათაურების აქტივაცია შეგიძლიათ ისარგებლოთ იმ სიკეთეებით,...