2020-04-23

ვითარება 23 აპრილისათვის

ავამუშავეთ მიტანილი მესიჯების სტატისტიკა.
მესიჯების გაგზავნიდან 1 წუშთი უკვე შეძლებთ მიტანილი მესიჯების სტატისტიკის ნახვას.

მესიჯები კვლავ იგზავნება სარეზერვო არხით.
მესიჯების გაგზავნისას მოქმედებს შემდეგი პირობები:
  • მესიჯები შესაძლოა ადრესატთან მივიდეს SMSOFFICE სათაურით
  • ქართული მესიჯის ზომა მაქს 320 სიმბოლო
  • ლათინური მესიჯის ზომა მაქს 480 სიმბოლო
  • მესიჯების მიტანის სტატისტიკა განახლდება ყოველ 1 წუთში

No comments:

Post a Comment

ვითარება 6 მაისისთვის

ჩავრთეთ ბილაინის მაღალი ხარისხის პირდაპირი არხი მესიჯების გასაგზავად აუცილებელია სათაურების აქტივაცია შეგიძლიათ ისარგებლოთ იმ სიკეთეებით,...