2020-04-04

დროებითი შეზღუდვები

სამწუხაროდ დროებით გვიწევს რამოდენიმე შეზღუდვის ამოქმედება.

თუ გასაგზავნი ტექსტი შეიცავს მხოლოდ ლათინური ანბანის (GSM 7) ასონიშნებს, ტექსტში შესაძლოა იყოს არაუმეტეს 160 ასონიშანი.

თუ გასაგზავნი ტექსტი შეიცავს ერთ მაინც Uncode ასონიშანს, ტექსტში შესაძლოა იყოს არაუმეტეს 70 ასონიშანი.

ეს შეზღუდვები დროებითია, ვიდრე მესიჯებს ვაგზავნით სარეზერვო არხებით.

No comments:

Post a Comment

ვითარება 6 მაისისთვის

ჩავრთეთ ბილაინის მაღალი ხარისხის პირდაპირი არხი მესიჯების გასაგზავად აუცილებელია სათაურების აქტივაცია შეგიძლიათ ისარგებლოთ იმ სიკეთეებით,...